ตราตั้ง สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด นครพนม แห่งที่ 2
วัดป่ามหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม