พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย


ตราตั้ง พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย