อาคารพระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ความยาว ๗๐ เมตร กว้าง ๒๐ เมตร
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔ ล้านบาท


ลานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(นครพนม) แห่งที่ ๒ วัดป่ามหาชัย
ลานธรรมวัดป่ามหาชัย


พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรม
คุณวิไล ภัคโภไคย
ทำพิธีถวาย อาคารพระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล


อาคารพระพุทธรัตนศรีสุริยะอุดมมงคล