พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์สร้างอัฐิธาตุเจดีย์
วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๑ เวลา ๑๐.๑๙ น.
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ประธานฝ่ายสงฆ์โดยมี พระเทพมงคลเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
ประธานฝ่ายฆราวาส ฯพณฯเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
และอดีต สว. ระเบียบรัตน์ พงษ์พาณิช พร้อมคณะ


พระเทพมงคลเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม