พิธีบวงสรวงสร้างอัฐิธาตุเจดีย์
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๐
ประธานฝ่ายสงฆ์โดยมี พระเทพมงคลเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
ประธานฝ่ายฆราวาส ฯพณฯเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
และอดีต สว. ระเบียบรัตน์ พงษ์พาณิช พร้อมคณะ
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

พระเทพมงคลเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม วัดมหาธาตุ


ฯพณฯ เสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย