วันออกพรรษา ตักบาตรเทโว
วันที่ 13 ตุลคม 2562
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม