ประเพณีชาวอีสาน
ทำบุญให้เปรตชน "บุญข้าวประดับดิน
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


นายไพโรจน์ มิควาฬ, นายสุรเชฏฐ์ ชาธิพา


นางปทิตตา มิควาฬ, นางนราทิพย์ ชาธิพา