ประเพณีทำบุญตักบาตร วันสงกรานต์
วันที่ 13 เดือน เมษายน 2562
บ้านถาวร ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม