ทำบุญถวายเทียน-ผ้าอาบน้ำฝน
เข้าพรรษา ชาวบ้านมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
นำโดย นายโชติอนันต์ แสนสุภา
วันที่ 16 เดือน กรกฏาคม 2562