นายชาญยุทธ พันธุเศรษฐ์(ร้านชาญนาฬิกา นครพนม) ปวารณา
จองเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ทอดถวาย วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2563
เวลา 09.09 น. ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม ร่วมอนุโมทนาบุญ