บวชเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๒
ณ อุโบสถ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๘ รูป
โดยมี พระครูสุนันท์ธรรมสถิต เจ้าคณะอำเภอปลาปาก เป็นพระอุปัชฌาย์