ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
พระอาจารย์สมหวัง จันทปัญโญ (กิ่งจันทร์)

๑. ชื่อ

ชื่อ (เดิม) พระสมหวัง ฉายา จันทปัญโญ นามสกุล กิ่งจันทร์
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นโท
ปัจจุบันพักนักอยู่ที่ วัดป่ามหาชัย เลขที่ ๗๕ หมู่ ๒
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ ๔๘๑๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕ ๕๗๕๐๘๒๑๓

๒. หน้าที่การงาน
พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นพระวิทยากร ประจำสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๓. สถานเดิม
ชื่อ นายสมหวัง นามสกุล กิ่งจันทร์
เกิดเมื่อวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๑๙
ตรงกับ วันจันทร์ ขึ้น ๑๓ เดือน ๑๐ ปีมะโรง
ณ บ้านเลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๑๔ บ.หนองจันทร์ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม
บิดา นายคำผล มารดา นางสมบท นามสกุล กิ่งจันทร์

๔. บรรพชา
เมื่ออายุ ๓๑ ปี วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๐
ตรงกับ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๗ ปีกุน
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระอุปัชฌาย์ พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๕. อุปสมบท
เมื่ออายุ ๓๑ ปี วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๐
ตรงกับ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๗ ปีกุน
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระอุปัชฌาย์ พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
พระกรรมวาจารย์ พระครูภาวนาสุตาภรณ์(พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
พระอนุสาวนาจารย์ พระบุญมา สติสัมปันโน
ณ สีมา วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๖. วิทยาฐานะ
พ.ศ.๒๕๔๐ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นตรี
พ.ศ.๒๕๕๒ สอบไล่ได้นักธรรม ชั้นโท

๗.การศาสนศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน กลับสู่หน้าหลัก