งานปฏิบัติธรรมกรรฐานประจำปี
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(นครพนม) แห่งที่ ๒ วัดป่ามหาชัย


พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) วัดธาตุมหาชัย


พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
อดีตเจ้าอาวาส วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
แสดงธรรมเทศนา ที่วัดป่ามหาชัย ปี ๒๕๓๗


พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ (พระอาจารย์สมัย ธัมมะรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย (องค์ปัจจุบัน)


อุบาสกอุบาสิกาเข้าร่วมปฏิบัติธรรม

(
งานปฏิบัติธรรม วัดป่ามหาชัย


พระครูสุนันท์ธรรมสถิต เจ้าคณะอำเภอปลาปาก


คณะสงฆ์กราบคารวะหลวงปู่ฯ


พระครูศรีธรรมากร, พระครูภาวนาสุตาภรณ์, พระครูโสภณศาสนธรรม


ภาพงานปฏิบัติธรรมวัดป่ามหาชัย ปี ๒๕๓๘


ภาพพระภิกษุสามเณร เข้าปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ปี ๒๕๓๘


พระอาจารย์สมยศ ฐานธัมโม เจ้าอาวาส สำนักสงฆ์ดอยภูซาง
บ.ผาสุกพัฒนา ต.กองคอย อ.เมือง จ.น่าน


พระเทพมงคลเมธี (ชม ธัมมธีโร)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครพนม และ อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม


อุบาสกอุบาสิกา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม


อุบาสกอุบาสิกา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม


อุบาสกอุบาสิกา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม


รองศาสตราจารย์ รัตนาภรณ์ มหาศรานนท์


หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ วัดธาตุมหาชัย จังหวัดนครพนม

ประวัติวัดป่ามหาชัย ประวัติเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ภาพเก่าศาลากุฏิสงฆ์ ภาพเก่างานปฏิบัติธรรม
พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาอุโบสถ  


 กลับสู่หน้าหลัก