พิธีตัดผมนาค
โครงการบรรพชา-อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติฯ


พิธีปลงผมนาค วัดป่านาอุดม
ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย-๖ ธ.ค ๒๕๕๘


บรรยากาศ พิธีปลงผมนาค


ถ่ายภาพร่วมญาตินาค

ประวัตวัดป่านาอุดม เจ้าอาวาสวัดป่านาอุดม โฆสนิมิตเจดีย์ ศาลาประชาเนรมิต
หลวงพ่อทันใจศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธมหาเมตตาศากยมุนีศรีอุดมมงคล ภาพกิจกรรม  

 

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ