กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน

 

กลอนกฏแห่งกรรม
สวัสดีท่านทั้งหลาย เพื่อนหญิงชายที่ใฝ่ฝัน
วันนี้พวกดิฉัน จำจักนรรพระธรรมา
ในเรื่องกฏแห่งกรรม พระสัมมาเทศนา
กรรมนี้แยกออกมา ในสิกขาธรรมวิจารณ์
สองอย่างวางหลักเกณฑ์ ให้แลเห็นเป็นมูลฐาน
กรรมดีเป็นแก่นสาร สมานไว้ให้ดีๆ
กรรมชั่วอย่าพัวพัน ภัยมหันต์เห็นทันที
พระองค์ทรงตรัสชี้ มีสองอย่างดังกล่าวมา
ทำชั่วย่อมได้ชั่ว จะติดตัวทั่วกายา
ทำดีย่อมดีหนา สุขหรรษาในตัวเรา
หากเราได้กระทำ ยังกรรมชั่วแก่ตัวเรา
มันต้องติดตัวเรา เหมือนกับเงาที่ติดตาม
แม้เราลงมุดน้ำ และเข้าถ้ำก็นำไป
แม้ว่าเรากราบไหว้ ขวาและซ้ายย้ายไปมา
เงาก็มีลีลา เหมือนกายาที่เราทำ
บุญบาปที่คนทำ ก็จะนำติดตามคน
จะตามทุกแห่งหน ไม่ว่าคนอยู่ที่ใด
ทำดีไปสวรรค์ ทำชั่วนั้นไปอบาย
พวกเราหญิงและชาย จงได้ทำแต่กรรมดี
ชีวิตจะสุขี ทุกทิวาและราตรี