กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอนผลของกรรมชั่ว
วันนี้พวกดิฉัน พร้อมใจกันพรรณนา
ในเรื่องที่เห็นมา เทวทัตต์ได้ก่อกรรม
ทำมิจฉาทิฏฐิ อุตริมิกลัวกรรม
อวดว่าบรรลุธรรม ธรรมไม่มีว่ายิ่งใหญ่
อวดตนว่าวิเศษ มีฤทธิ์เดชยิ่งกว่าใคร
คอยจ้องหมายปองร้าย จะทำลายพระสัตถา
หวังว่าได้เป็นใหญ่ ในวงการศาสนา
ไปงัดก้อนศิลา เพื่อหมายฆ่าพระจอมธรรม์
หินนั้นกลิ้งลงมา ถูกบาทาพระโคดม
ระบมทั่วบาทา เวทนาแสนสาหัส
ไปนัดเจ้าอชาต์ ให้ฆ่าพ่อบังเกิดกล้า
ให้เอาคชสาร ไปประหารพระสัตถา
ส่งมานายธนู ขู่ให้ฆ่าพระมุนี
คราวนี้เทวทัตต์ ได้กำจัดอรหันต์
รับกรรมโทษมหันต์ อนันตริยะกรรม
เป็นกรรมที่หนักหนา อนิจจาช่างทำได้
แผ่นดินยะช่องไว้ สูบลงไปทั้งเป็นเป็น
รับผลแห่งกรรมเวร เพราะเข่นฆ่าพระโคดม
จมอยู่อเวจี ไม่มีวันจะหนีพ้น
ปวงชนมีปัญญา ก็อย่าทำซึ่งกรรมเวร
ให้เว้นหนีห่างไกล จงให้ทำแต่กรรมดี
ชีวีจะสุขสันต์ และชื่นบานนิรันดร