กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอนถวายพระพรครองราชย์ ๖๐ ปี
นภาดูแจ่มใส ท้องฟ้าไร้หมู่เมฆา
ดาราดาดาษฟ้า ลมฟัดมาโชยเย็นๆ
คนเห็นก็สุขใจ เหมือนดังได้ไปนั่งบน
หัวใจหมดกังวล ทุกๆ คนก็ชื่นบาน
ชีวิตสุขสำราญ ทุกสถานอากาศดี
มีแต่จะโปร่งใส ทุกหัวใจก็ชื่นชม
ขื่นขมระทมใจ ก็หมดไปในเวหา
อุปมาเป็นฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น
อันองค์พระทรงเดช พระจอมเกษภูมิพล
อยู่บนเกษเกษา ปวงประชาประณตน้อม
ไม่ยอมให้มีภัย พวกเราให้อารักขา
ไม่ว่าอยู่แห่งใด เราป้องภัยให้พระองค์
พระองค์ผู้ทรงธรรม ห่วงใยนำหมู่ปวงชน
ไม่ว่ามีน้ำท่วม ภัยแล้งร่วมโรคโรคา
ประชาเกิดอดยาก ไม่ทรงพรากจากปวงชน
ช่วยแก้ความขัดสน ความยากจนให้หมดไป
ทุกคนจิตแจ่มใส อยู่ภายใต้บารมี
๖๐ ปีที่ครองราชย์ ขอประกาศต่อหมู่เฮา
น้อมเกล้าถวายพระพร พระภูธรจงยืนยง
ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทร ให้ประชาสุขสำราญ
ขอให้พระองค์ท่าน เกษมสานต์ปราศโรคภัย
ขอให้ทรงสำราญ ทรงยืนนานได้หมื่นปี