กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอนศีลห้า
ขอกล่าวเป็นสุนทร ประพันธ์กลอนสอนหญิงชาย
ดูกรท่านทั้งหลาย จงตั้งใจฟังพระธรรม
คำว่าศีลห้านี้ ฟังให้ดีมีดีล้ำ
ทุกคนจงจดจำ รสพระธรรมแห่งความดี
ข้อหนึ่งปฏิบัติ ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวี
ข้อสองท่องให้ดี ลักทรัพย์นี้ไม่สมควร
ข้อสามห้ามข่มขืน คู่ผู้อื่นไม่ดีแน่
ข้อสี่คือพูดเท็จ จะเป็นเหตุให้บาปกรรม
ข้อห้าดื่มสุรา เป็นเหตุพาให้ทำชั่ว
รู้ตัวแล้วให้เลิก ถ้าไม่เลิกจะเสียคน
ห้าข้ออย่ากังวล งดไว้จนทุกทุกข้อ
ดูราเพื่อนหญิงชาย ท่านจงหมายพึ่งศีลกัน
ทุกวันอย่าละเว้น ให้บำเพ็ญทั้งศีลธรรม
ความดีจะนำหนุน วงศ์ตระกูลจะสูงล้ำ
ทำดีมีคนชม โลกนิยมในชาตินี้
ชีวิตในชาติหน้า ก็จะพาถึงสวรรค์
ทำดีกันเถิดหนา ทุกถ้วนหน้าอย่าหน่ายหนี
ให้มีแต่ความสุข ในชาตินี้ทุกชีวี
ชาตินี้ถ้ามีสุข ทุกๆ ชาติก็สุขด้วย
ขอทวยปวงประชา มาสุขีชาตินี้แล