กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอนบุญกิริยาวัตถุ ๓
พระธรรมคำสั่งสอน ของบวรศาสดา
พระองค์เทศนา ได้นานมาหลายพันปี
ธรรมะยังคงอยู่ ในชมพูคู่โลกีย์
ธรรมใดเกษมศรี ตรัสไว้ดีมีคุณค่า
จากการไม่ทำชั่ว ไม่มั่วสุมกลุ่มตัณหา
ยึดเอาพระธรรมา มอบชีวาชั่วนิรันดร์
พระธรรมกำจัดทุกข์ ให้มีสุขเกษมสันต์
ชาวพุทธอย่าไหวหวั่น ทุกสิ่งอันหมั่นเพียรไว้
นอบน้อมด้วยกายา ทั้งวาจาและจิตใจ
พระองค์ทรงตรัสไว้ จารึกได้ตั้งแปดหมื่น
สี่พันธรรมขันธ์ จงยึดมั่นให้ยั่งยืน
เป็นธรรมที่ชื่นชม ไม่ขมขื่นในอุรา
ท่านได้ย่อลงมา สิกขาธรรมได้สามนัย
นัยหนึ่งได้แก่ทาน คือการให้ด้วยจริงใจ
นัยสองศีลมัย งดเว้นได้จากความชั่่ว
นัยสามภาวนา เกิดปัญญามีค่าคุณ
สามอันถ้าเกื้อหนุ่น จะมีบุญล้นโลกา
จะพาให้สุขี ทั้งชาตินี้และชาติหน้า