กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอนเมตตาธรรม
เมตตากรุณา ได้ชื่อว่าธรรมรอบตัว
กำจัดสิ่งที่ชั่ว ที่หมกมั่วอยู่ในใจ
กิเลสและตัณหา ความชั่วช้าที่ยิ่งใหญ่
จงได้หนีห่างไกล สิ่งชั่วร้ายอย่ากระทำ
เมตตากรุณา ความปราณีอันเลิศล้ำ
ใช้ได้ทุกเช้าค่ำ ไม่กำหนดกาลเวลา
ความหมายของเมตตา ปรารถนาให้สมเจตน์
คนอื่นที่เป็นเหตุ ทำอาเภทสิ่งไม่ดี
จงมีกรุณา มีเมตตาและอภัย
หากเมื่อท่านผู้อื่น ได้ฝ่าฝืนให้สงสาร
ทางกายให้ช่วยเหลือ ความเอื้อเฟื้อด้านการงาน
วาจาใช้คำหวาน เพื่อประสานสามัคคี
คิดดีโดยทางใจ ผูกไมตรีในทุกคน
ทำตนไม่เบียดเบียน มีใจเพียรทำความดี
คนใดทำอย่างนี้ ชื่นชีวีทุกๆ วัน
ทุกสิ่งสารพัน ในทุกวันไม่ก่อเวร
ดวงจิตจะร่มเย็น ไม่มีเวรผูกต่อกัน
ทุกวันจะเป็นสุข นิรทุกข์ชั่วนิรันดร์