กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอนพระธาตุพนมตอนที่ ๑
ข้าขอพรรณา ความโสภาธาตุพนม
ชาวไทยได้ชื่นชม คนนิยมไปบูชา
เป็นธาตุหัทธยัง ของพุทธังศาสดา
ตั้งอยู่ภูกำพร้า มีนามว่า ธาตุพนม
สูงเด่นเห็นงามสม เทพพนมรอบทิศา
ประดับแก้วมุกดา ยอดช่อฟ้าตระหง่านตา
เป็นธาตุมีฤทธา ทั้งอาคมสมฤนาม
วันเพ็ญแห่งเดือนสาม หลั่งหลามไปไม่ขาดสาย
ร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมือง ทุกที่เนื่องมาบูชา
ภาคใต้ก็หลั่งมา ด้วยศรัทธาบูชาคุณ
ภาคเหนือก็มาหนุน บูชาคุณพุทธองค์
เมืองลาวและสงขลา ปัตตานีที่ภาคใต้
ไม่ว่าแห่งใดๆ ไปบูชาพระเจดีย์
จงมีสวัสดี จงสุขีทุกๆท่าน
ด้วยเดชบุญสมภาร ให้ยืนนานทุกท่าน เทอญ ฯ