กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอนพระธาตุพนม ตอนที่ ๔
ในหลวงเสด็จมา ทอดพระเนตรทรงเจตน์เจิม
เป็นการทรงเฉลิม เพื่อเพิ่มเติมบาระมี
ทรงยกเสวตฉัตร อมรรัตน์สู่ยอดดี
วันเพ็ญเดือนหกนี้ เป็นดิถีวิสาขะ
ชาวพุทธผู้ใจบุญ ไปทำบุญทุกเวลา
น้อมเกล้าและวันทา อัญชะลีมีสุขเอ๋ย..