กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอนเสียงศีลธรรม
ขอฝากจากสำเนียง เสียงศีลธรรมเป็นคำสอน
ส่งไปให้บังอร ด้วยสุนทรอันอ่อนหวาน
แด่ท่านอยู่ทางไกล ทั้งที่ใกล้ให้คอยขาน
จะให้ธรรมทาน ในกาลนี้มีรสเลิศ
พุทโธภาวนา พระธรรมาให้บังเกิด
เป็นธรรมที่ประเสริฐ ทั้งชูเชิดประเสริฐดี
อย่าได้มัวก่อกรรม กระทำชั่วตัวอัปรี
ทำตัวเป็นคนดี ประพฤติดีมีคุณค่า
เว้นจากการทำชั่ว ไม่มั่วสุมกลุ่มตัณหา
พากันหมั่นศึกษา ส่วนวิชาศีลธรรม
พระธรรมที่สอนไว้ อย่าหลงไหลให้จดจำ
กรรมใดได้กระทำ กรรมนั้นไซร้จะให้ผล
กลัวตกส่วนอบาย อันชั่วร้ายสร้างกุศล
ส่วนที่เป็นมงคล เป็นกุศลไม่หม่นหมอง
ผลาอานิสงส์ ได้หนุนส่งองอาจปอง
ความดียังสนอง สู่หนห้องท้องสวรรค์