กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอน บุญ
ดูกรเพื่อนหญิงชาย สัตว์ทั้งหลายในโลกา
ทุกคนที่เกิดมา ด้วยบุญญาอานิสงส์
ทุกคนจำไว้เถิด จะก่อเกิดดังประสงค์
ตายไปไม่ได้ลง ตกไปลงอเวจี
ผู้ใดมันทำชั่ว จะพาตัวให้จาบัลย์
มีทุกข์ทุกวี่วัน เพราะกรรมนั้นมันสนอง
ความชั่วมันไม่ดี ให้หนีห่างอย่ายึดครอง
ฟังเถิดท่านพี่น้อง อย่าหลงห้องแห่งอบาย
ยึดมั่นรักษาศีล เป็นอาจิณจิตมั่นหมาย
ดูกรเพื่อนหญิงชาย กลัวอบายให้ทำดี
ให้ทานมิให้ขาด จิตสะอาดมาตรหมายดี
กุศลผลบุญมี จะเกิดที่ใจเรานา
ขอให้ปวงประชา หมั่นยึดถือพระธรรมา
ขอให้ศาสดา ป้องเกษาอย่ามีภัย
ขอน้อมบาระมี ก้มเกษีที่ยิ่งใหญ่
ขอให้ได้ปลอดภัย จากมารร้ายทุกสิ่งอัน
มวลหมู่มนุสสา ที่เกิดมามีชีวัน
ต่างเพศต่างผิวพรรณ คนเหมือนกันอย่าเหยียบย่ำ
ทุกคนที่เกิดได้ ย่อมเป็นไปตามผลกรรม
ผลบุญที่หนุนนำ ที่กระทำแต่ปางหลัง
วิงวอนเพื่อนหญิงชาย สัตว์ทั้งหลายจงได้ฟัง
ธัมมัสสะวะนัง จิตต่อตั้งแต่ความดี
ข้าผู้ประพันธ์เรื่อง ไม่ปราชญ์เปรื่องเรื่องธรรมนี้
ขอจบเพียงแค่นี้ จงโชคดีทุกท่านเทอญฯ