กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอน ยาเสพติด
ลดละอบายมุข สิ่งชั่วทุกข์อย่าคลุกคลี
เลิกได้ก็ยิ่งดี สิ่งเหล่านี้ไม่ดีหนา
ทุกคนมีศีลธรรม ประจำใจไว้ทุกครา
เว้นจากเสพสุรา ทั้งกัญชายาเสพติด
ทำลายสุขภาพ ทั้งเสื่อมลาภสภาพจิต
คนชั่วมาเป็นมิตร ชีวิตนั้นจะเสื่อมคลาย
นักเลงคนเจ้าชู้ เป็นทางสู่ความฉิบหาย
ครอบครัวก็เสื่อมคลาย มลายสูญไม่รู้ตัว
กลางคืนเที่ยวโรงบาร์ โรงน้ำชาพามืดมัว
เล่นไพ่และไฮโล ทั้งแทงโปและกำถั่ว
ครอบครัวไม่คำนึง ไม่คิดถึงลูกและเมีย
หมดแล้วส่วนเงินเบี้ย มาเสียดายในภายหลัง
เป็นปากทางฉิบหาย ท่านทั้งหลายสดับฟัง
พระองค์ได้ตรัสสั่ง เราทั้งหลายให้หน่ายหนา
ครอบครัวจะถูกต้อง จะครองชีพอย่างสุขา
คุณธรรมจะนำพา ชื่นอุราทุกวันคืน ฯ