กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอน รักกันไว้เถิด
มารักกันไว้เถิด ทุกคนเกิดร่วมแดนไทย
ถึงแม้อยู่ภาคไหน ก็เป็นไทยเช่นเดียวกัน
อยู่ใต้ร่มโพธิ์ทอง แผ่นดินทองอันเดียวกัน
มาร่วมจิตสัมพันธ์ เพื่อสร้างสรรพัฒนา
ยึดหลักสามัคคี สิ่งเหล่านี้ให้แน่นหนา
บ้านเมืองจะก้าวหน้า ชาวประชาไม่ไหลหลง
ปรับปรุงเศรษฐกิจ ช่วยกันคิดพินิจปลง
บ้านเมืองจะมั่นคง อยู่ยืนยงชั่วนิรันดร์
รักชาติศาสน์กษัตริย์ เกียรติประวัติเหนือชีวัน
เกิดมาให้รักกัน ช่วยกันคิดช่วยกันทำ
คนดีของแผ่นดิน ไม่ขาดสิ้นแห่งศีลธรรม
บ้านเมืองจะเลิศล้ำ ไม่ตกต่ำตลอดกาล ฯ