กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอน ความหมายของประชาธิปไตย ๑
ประชาธิปไตย รู้เอาไว้ให้ดีๆ
ไม่รู้จะไม่ดี จะเสียทีพวกผู้แทน
คะแนนที่เราให้ คือมอบให้ทั้งแผ่นดิน
โง่เขลาจะหมดสิ้น ทั้งแผ่นดินและบ้านเมือง
อธิปไตยนี้ เดิมหัวทีของในหลวง
ปวงชนได้เรียกมา ว่าราชาธิปไตย
ทรงใช้บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่มวลชน
คนใดกระทำผิด เจ้าชีวิตฆ่าได้เลย
พวกข้าราชการ สมัยนั้นคือ "เจ้านาย"
ต่อมามีคนมาก ทรงลำบากจะดูแล
มีแต่ราชการ สมัยนั้นทำไม่ดี
ปวงหมู่ประชาชี ทุกท้องที่ถูกข่มแหง
พระองค์แก้ปัญหา ด้วยประชาธิปไตย
ทรงเอาอธิปไตย ดึงออกไปจาก "ราชา"
เอามาใส่ลงไป ติดเอาไว้ท้าย "ประชา"
จึงได้เรียกขานมา ว่า "ประชาธิปไตย"
ความหมายคำนี้หนา คือ "ประชาเป็นเจ้านาย"
อานาจราชการ ต่อจากนั้นก็หมดไป
มาเป็นผู้รับใช้ ในหน้าที่บริการ
คนทำราชการ ห้ามเรียกขานว่าเจ้านาย
ผู้ที่เป็นเจ้านาย ไม่ใช่ใครคือปวงชน
คนตั้งรัฐบาล คือชาวบ้านอย่างพวกเรา
นี้แลจงจำไว้ ไปศึกษาตอนที่สอง ฯ