กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอน ขายเสียง ขายสิทธิ์ ๒
จักกล่าวตอนที่สอง รองลงมากจากตอนหนึ่ง
ให้พึ่งมาเข้าใจ อธิปไตยมี ๓ อย่าง
หนึ่งนั้น "บริหาร" รัฐบาลผู้ปกครอง
ต้องแก้ทุกปัญหา ให้ประชาหมดทุกข์ร้อน
สองนั้น "ตุลาการ" นั่นคือศาลยุติธรรม
ใครทำผิดกฏหมาย ตัดสินได้ด้วยข้อนี้
สามนั้นคือ "นิติ" มีหน้าที่ออกกฏหมาย
ใช้แก้ความเดือดร้อน ทุกขั้นตอนตามกฏหมาย
ผู้แทนนั้นต้องรู้ ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
ชาวบ้านบ่มีนา บ่มีเฮือนบ่มีสวน
จองดินไว้ทำนา ตัดไม้มาเพื่อทำเรือน
ตำรวจก็ไปจับ ไม่มีทรัพย์ติดคุกฟรี
นี่แหละคือปัญหา รัฐสภาต้องแก้ไข
คนใดซื้อเสียงมา คิดหรือว่าไม่ถอนทุน
บางคนคิดว่าได้ ที่เขาให้วันเลือกตั้ง
ท่านได้เพียงร้อยบาท เขากินขาดเป็นร้อยล้าน
ถนนและหนทาง การก่อสร้างก็ไม่ดี
เพราะมีการโกงกิน หมดทั้งสิ้นล้วนกลโกง
ใครร่วมโกงบ้านเมือง คนขายเสียงคนร่วมโกง
บ้านเมืองจะวอดวาย จะฉิบหายมาถึงเรา
ขอเราเลิกร่วมมือ ให้มาถือทางศีลธรรม
บ้านเมืองจะสุขล้ำ ผู้ก่อกรรมจะฉิบหาย