กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน
กลอน ขายชีวิต ขายชาติ ๓
จักกล่าวตอนที่สาม ติดต่อตามจากตอนสอง
ลองคิดให้ดีดี จะรู้ดีหมดทุกอัน
ในวันเลือกตั้งนั้น ท่านเอาเงินเขาร้อยบาท
ท่านมอบสิทธิ์ของตน ให้คนนั้นเป็นผู้แทน
ได้เป็นเขาแก้แค้น เอาทดแทนเป็นล้านๆ
ที่ว่าเอาคืนนั้น เขาเอากันตอนซื้อขาย
เวลาเราไปซื้อ เราก็ซื้อแต่ของแพง
เวลาเราไปขาย ของมากมายถูกนิดเดียว
แล้วเงินมันไปไหน มันก็ไปที่นายทุน
นายทุนคือผู้แทน ซื้อคะแนนวันเลือกตั้ง
หวังโกยจึงซื้อมา เขาไม่บ้าจะจ่ายฟรี
ที่ว่าขายชีวิต ท่านไม่คิดก็ไม่รู้
ผู้คิดจะสร้างบ้าน ส่งลูกหลานไปเรียนต่อ
ขายปอสิบคันรถ ถูกโกงหมดได้นิดเดียว
เหลียวมองให้ดีๆ คนโกงนี้กลุ่มนายทุน
ส่งเงินลูกศึกษา ลงทุนค้าก็ไม่มี
เจ็บป่วยก็ตายฟรี นี่แหละคือ "ขายชีวิต"
ที่ว่าขายชาตินั้น คิดไม่ทันก็ไม่รู้
ตรองดูให้ดีๆ ถึงวิธียึดบ้านเมือง
กระสุนไม่ต้องเปลือง เพียงตั้งพรรคซื้อคะแนน
คนไทยหกสิบล้าน มีสิทธิ์นั้นสามสิบล้าน
พรรคใดจ่ายหัวพัน มันเป็นเงินสามหมื่นล้าน
พรรคนั้นยึดเมืองไทย ผู้แทนได้ ๓๐๐ คน
นี่แหละคือ "ขายชาติ" หมดทั้งชาติจะวอดวาย
คนร่วมบ่อนทำลาย คนขายเสียงและขายสิทธิ์
ขอเตือนหมู่ญาติมิตร พากันคิดให้จงดี ฯ