กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน

 

กลอนบูชาพระรัตนตรัย(อีกแบบ)
ข้านี้ขอบูชา ดวงมาลามาลัยหอม
อีกทั้งดอกพยอม ข้าน้อมมาเพื่อบูชา
บูชาคุณพระพุทธ ผู้สูงสุดในโลกา
บูชาคุณธรรมา น้อมนำมาแสงสว่าง
บูชาคุณพระสงฆ์ หมดทุกองค์ไม่เหินห่าง
พระอินทร์ผู้สืบสร้าง องค์พระปรางค์ในสวรรค์
บิดาและมารดา เลี้ยงลูกมาให้สุขสันต์
บูชาชั่วชีวัน พระคุณนั้นขอบูชา
กับทั้งครูอาจารย์ ผู้โปรดปราณวิทยา
พระคุณที่กล่าวมา ตัวข้านี้อัญชลี
ผลบุญที่บูชา ดวงมาลาพฤษาสี
แก่ข้าฯในคราวนี้ จงสุขีนิรันดรฯ