กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน

 

กลอนซักถามหมู่บ้าน
พบกันในวันนี้ สวัสดีทุกๆ ท่าน
ทุกคนมาในงาน จิตชื่นบานสำราญดี
พวกดิฉันขออภัย จะได้ถามในเวที
นักสวดมาวันนี้ มีกี่คนให้บอกมา
ชื่อบ้านของพวกท่าน ทุกถิ่นฐานจงกล่าวจา
หวังว่าไม่โกรธา ริษยาแต่อย่างไร
เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้าน นามของท่านชื่ออะไร
ขึ้นหมู่ที่เท่าไร ตำบลใดให้ไขขาน
กำนันและสมภาร วัดของท่านชื่ออะไร
ผู้ว่าของจังหวัด นามบัญญัติว่าอย่างไร
ส.ส.ที่สอบได้ นามอะไรให้บอกมา
ประธานสงฆ์ตำบล และประธานสงฆ์อำเภอ
มีคุณอันเลิศเลอ บอกมาเด้อท่านนามใด
หัวหน้าสงฆ์จังหวัด นามบัญญัติว่าอย่างไร
ถ้าได้ให้บอกมา ถ้าบ่ได้ให้ยอมเทอญฯ