กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน

 

กลอนตอบบอกบ้าน
ฟังก่อนท่านทั้งหลาย ฟังบรรยายในทางนี้
พบกันในวันนี้ สวัสดีมีสุขสันต์
บ้านฉัน........................ บอกด้วยดีมิแปรผัน
เป็นบ้านที่ใฝ่ฝัน เราอยู่กันสบายดี
ตำบล............................ ประชาชนสามัคคี
อำเภอ.......................... จังหวัด.......................
ขอให้ฟังท่านทั้งหลาย หญิงและชายได้สมาน
จำไว้ให้นานๆ สถานทองบ้านของฉัน
แยกเป็น........หมู่บ้าน ในบ้านนี้เกษมสันต์
หมู่........ก็ขึ้นกัน นาย............เป็นผู้ใหญ่
กำนัน............................... ยิ้มแย้มดีศรีวิไล
ทำนาเป็นหลักใหญ่ และค้าขายเป็นการดี
พากันมุ่งใฝ่กระทำ กิจกรรมทุกวิถี
ข้าวน้ำสมบูรณ์ดี ในบ้านนี้มีเนืองนอง
นายอำเภอ.......................... ท่านผู้ว่า..........ผู้เป็นใหญ่
ผู้แทนชื่อ......................... ประชากรได้เลือกหา
คนดีของปวงชน มีผลงานอุตสาหะ
ไม่ละการพบหา ประชาชนทุกแห่งหน.....
เจ้าอาวาสชื่อ.......................... เจ้าคณะตำบลก็ชือ..............
เจ้าคณะอำเภอชื่อ............... เจ้าคณะจังหวัดชื่อ.............
คำถามง่ายอย่างนี้ มีอีกบ่ให้ถามมา
บ่แม่นพวกฉันท้า ระวังหนาจะถามคืนฯ