กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน

 

กลอนมาฆะบูชา
วันเพ็ญแห่งเดือนสาม สง่างามตามปักษ์มี
มาฆะปุณณะมี ในวันนี้ดีหนักหนา
เป็นวันกิจกรรม วันสำคัญศาสนา
เป็นวันสาวะกา พร้อมกันมาจะตุรงค์
หนึ่งพันและสองร้อย ยังมีห้อยห้าสิบองค์
ทุกองค์อรหันต์ มาพร้อมกันไม่นัดหมาย
พระองค์ทรงแสดง ทำให้แจ้งธรรมธาตุ
พร้อมกันอภิวาท ฟังโอวาทด้วยใจใส
หัวใจศาสนา ที่เรียกว่าธรรมวินัย
คำสอนเป็นหลักใหญ่ บัญญัติไว้เป็นแก่นสาร
โอวาท์ปาฏิโมกข์ ทำให้โลกเป็นสุขสันต์
ธรรมนั้นมีสามข้อ โดยย่อๆ ขอให้ฟัง
ข้อหนึ่งห้ามทำชั่ว กรรมหมองมัวนั่นอย่าทำ
ผลกรรมสิตามทัน ชีวิตนั้นสิตกต่ำ
ข้อสองให้ทำดี ล้างราคีความหมองมัว
นำตัวให้พ้นภัย มีสุขใจทุกคืนวัน
ข้อสามจิตแจ่มใส ให้ทำใจสุขสบาย
ความร้ายสิบ่มี คุณความดีสิคุ้มเรา
พระเจ้าทุกทุกองค์ ท่านทรงสอนไว้อย่างนี้
มาฆะปุณณะมี ในวันนี้ชื่นชีวา
จุดเทียนธูปบูชา วันมาฆะปุณณะมี
พร้อมกันมาฝึกฝน ประพฤติตนเป็นคนดี
ความสุขสวัสดี บังเกิดมีแก่ข้าเทอญฯ