กลอนสรภัญญ์ พื้นบ้านอีสาน

 

กลอนอาสาฬหะบูชา
เดือนแปดขึ้นสิบห้า ชาวพุทธว่าอาสาฬหะ
พวกเราถือมาลา พร้อมกันมาเดินเวียนเทียน
ประณมมือไหว้เหนือเศียร เพียรระลึกถึงพระคุณ
หนึ่งนั้นให้บูชา พระพุทธาพระธรรมา
มีสองรัตนา ในกาละขณะนั้น
สองนั้นธรรมจักร อัคคะธรรมศาสนา
พระสอนหมู่ปัญจะ วัคคิยาในวันนั้น
สามนั้นคือพระสงฆ์ ผู้ดำรงศาสนา
พระองค์ให้บวชมา รัตนาจึงครบสาม
สัจ ๔ และ มรรค ๘ มีอยู่ในธรรมจักร
องค์มรรคคือหนทาง นำไปสู่การรู้ธรรม
นี่แหละความสำคัญ ของวันนี้ให้จดจำ
เพื่อนำพวงดอกไม้ และธูปใต้เพื่อเวียนเทียน
รอบหนึ่งให้บูชา ศาสดาของพวกเรา
รอบสองบูชาธรรม รอบที่สามไหว้พระสงฆ์
ตกลงไหว้ตามนี้ ทุกๆที่ที่เวียนเทียน
จำเนียรเถิดพวกเรา อายุเท่าถึงร้อยปี
โทษภัยอย่าได้มี จงสุขีทุกเมื่อเทอญฯ