งานปฏิบัติธรรม วันวิสาขบูชา วัดป่ามหาชัย
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๗

    

  

 


นักอ่านออกอากาศ ทางสถานีวิทยุเสียงธรรมวัดป่ามหาชัย
นามปากกา รวงทอง, ดอกฟ้า, ปลายฟ้า, ดอกแก้ว, พุทธรักษา (ซ้ายไปขวา >>)