ภาพทำบุญตักบาตร วันแม่แห่งชาติ


วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘


ทำบุญ "วันแม่แห่งชาติ"


เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)


ครูโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา


ครูโรงเรียนมหาชัยวิทยาคม


แม่ครัววัดป่ามหาชัย


นายผล สังข์สน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑


ทรงพระเจริญ วันแม่แห่งชาติ