สมุนไพรในวัด
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

มะเขือพวง

ต้นไชยา