ตอนที่ ๔
ชีวประวัติ พระสุนทรธรรมากร

(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนมกำเนิด วัดป่ามหาชัย
เมื่อ พ.ศ ๒๕๒๗ ได้สร้าง “วัดป่ามหาชัย(อรัญญคาม)”
บริเวณที่สร้างวัดป่าแห่งนี้ ในสมัยก่อนเป็นป่ารกชัฎ ไม่มีถนนตัดผ่าน
ในบริเวณนี้มีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านเรียกกว่า “ หนองดินดับ ”
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ หนองขี้หมาจอก ”
เพราะในสมัยนั้นมีสุนัขจิ้งจอกอาศัยอยู่มากมาย
เป็นสถานที่น่ากลัว ( ปัจจุบันสุนัขจิ้งจอกไม่มีเหลือให้เห็นแล้ว )
แม้แต่ตอนกลางวัน ชาวบ้านก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามาในบริเวณหนองน้ำแห่งนี้นัก
หนองน้ำนี้มีบริเวณกว้างเป็นปริมณฑล ซึ่งตื้นแต่มีน้ำตลอดทั้งปี


จิตสัมผัส

หลวงปู่ท่านได้เล่าให้ฟังว่าในขณะที่ท่านเป็น เจ้าคณะตำบลมหาชัย
และเป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัยอยู่นั้น เมื่อไปประชุมเกี่ยวกับกิจของสงฆ์
ที่ในอำเภอจะต้องเดินทางด้วยเท้าเพราะในสมัยนั้นไม่มีทางรถ
ในการเดินทางไปประชุมกิจสงฆ์ที่อำเภอปลาปากนั้น
จะต้องเดินผ่านบริเวณใกล้หนองน้ำแห่งนี้ทุกครั้ง
เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณนี้ครั้งใด
จิตของ หลวงปู่จะแวะเข้าไปชมสถานที่นี้ทุกครั้งไป
และจะมีความรู้สึกที่ชุ่มชื่นเบิกบานใจอยู่ตลอดเหมือนดังว่า
ที่แห่งนี้จะเป็นที่กำเนิดของพระอริยสงฆ์

ภาพหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ พ.ศ 2545

นิมิตแห่งการสร้างวัด
จากนั้นหลายเดือนต่อมา หลวงปู่ได้บอกให้ลูกศิษย์ของท่านที่เป็นพระภิกษุ-สามเณร
และฆราวาสให้ลองไปนั่งสมาธิในบริเวณนั้นดู พอลูกศิษย์ ทั้งหลายได้ไปถึง ​ ณ สถานที่แห่งนั้น
ขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน ซึ่งเป็นช่วงเวลายามเย็น

ทันใดนั้นเอง ลูกศิษย์ทั้งหลายก็ได้ตะลึง เมื่อได้พบกับงูตัวใหญ่สีดำเลื่อมตัวหนึ่งกำลังเลื้อยขึ้นจากหนองน้ำ
และได้เลื้อยเข้าไปในป่าทางทิศตะวันออก พอรุ่งเช้า ลูกศิษย์ทั้งหลายก็พากันกลับมายังวัด
และได้เล่าเรื่องราวที่ได้พบงูตัวใหญ่ให้กับหลวงปู่ฟัง หลวงปู่จึงได้เกิดความรู้สึกในใจว่า
“สถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นสถานที่พญานาคเคยอาศัยอยู่” ดังนั้นจึงได้คิดที่จะสร้างวัดขึ้นมา

ภาพหนองดินดับ ในปัจจุบัน

มติสร้างวัดป่ามหาชัย
ในวันต่อมา หลวงปู่ได้สอบถามชาวบ้านถึงที่ดินบริเวณนั้นแล้ว
ก็ได้ทราบว่าเป็นสถานที่ในการเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้าน
ชื่อว่าบ้านวังม่วง

หลังจากนั้นหลวงปู่ก็ได้ให้โยมไปเชิญผู้ใหญ่บ้านวังม่วง
และชาวบ้านก็มีความเห็นตรงกันว่าสมควรในการสร้างวัด
หลังจากนั้น ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมลูกบ้านก็อนุโมทนา
ยกที่ดินผืนนั้นให้หลวงปู่สร้างวัดตามเจตจำนง
โดยได้นำเรื่องนี้ เข้าประชุมสภาตำบล
โดยกำหนดบริเวณวัดเป็นเนื้อที่ ๔๗ ไร่
และในที่ประชุมได้มีมติกันว่า ให้ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลมหาชัย
สร้างกุฏิถวาย หมูบ้านละ ๑ กุฏิ ตามมติที่ประชุม

กำเนิด กุฏิหลังแรก
วันที่ ๕ มิถุนายน พ . ศ . ๒๕๒๗ ซึ่งเป็นศรัทธาจากชาวบ้านถาวร
โดยการนำของ นายคัธนาม อินราช
ตั้งชื่อกุฏินี้ว่า " กุฏิถาวรราษฎร์เนรมิต " เพราะสร้างเสร็จภายในวันเดียว

 

ต่อจากนั้น กุฏิหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ในเขตตำบลมหาชัย ซึ่งก็มีหมู่บ้านมหาชัย ,
หมู่บ้านดอนกลาง , หมู่บ้านทันสมัย , หมู่บ้านวังม่วง , หมู่บ้านหนองบัว และหมู่บ้านห้วยไหล่
ก็ได้ทำการสร้างถวายหลวงปู่ จนครบทุกหมู่บ้านตามที่ได้มีมติในที่ประชุมนั้น
และในต่อมาก็ได้มีญาติโยมจากที่ต่างๆ ได้มาสร้างกุฏิถวายเรื่อยมา จนถึงปัจจุบันมีกุฏิทั้งหมด ๑๘ หลัง
ศาลาการเปรียญและโบสถ์กลางน้ำ

ภาพการก่อสร้างอุโบสถวัดธาตุมหาชัย พ.ศ 2526

วัดโฆษการาม เป็น วัดธาตุมหาชัย
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ
“วัดโฆษการาม” เป็น “วัดธาตุมหาชัย”
เป็นประธานสร้างศาลาการเปรียญ-หอสมุดภายในวัด

เลื่อนสมณศักดิ์
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ที่
 “ พระครูสุนทรธรรมโฆษิต”
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้สร้างหอพระไตรปิฎก หอระฆัง
เมื่อ พ.ศ ๒๕๓๑ ได้เป็นเจ้าคณะอำเภอปลาปาก

(เริ่มงานเผยแผ่........อ่านต่อ).


 

ตอนที่ ๓.....๔.... ตอนที่ ๕

รวบรวมโดย พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดป่ามหาชัย

ประมวลภาพหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปํญโญ

 อินเดีย ครั้งที่ ๒ อินเดีย เนปาล ครั้งแรก วันสงกรานตฺ์ หนังสือสุทธิ
 วางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดป่ามหาชัย งานปฏิบัติธรรม โครงการบวชสาเณรภาคฤดูร้อน ในหลวงพระราชินีเสด็จ
อิริยาบถขณะฉันหมาก งานวันเกิดหลวงปู่ฯ บิณฑบาต พิธีเลื่อนสมณศักดิ์
กิจนิมนต์ฉันเพล ฐานทัพเรือสัตหีบ พระครูสุนทรธรรมโฆษิต วัตถุมงคล
พิธีหล่อพระพุทธรูป วัดสร้างพระอินทร์ เจ้าคณะภาค ๑๐ บริเวณวัดธาตุมหาชัย
ภาพหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปํญโญ พระธาตุมหาชัย สำนักเรียนวัดธาตุมหาชัย ยกฉัตรพระธาตุมหาชัย
มรณภาพ งานปฏิบัติธรรมประจำปี ครอบครัวสร้างบ้านมหาชัย ยกช่องฟ้าอุโบสถ
พิธีเคลื่อนสรีระสังขาร พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พิธีบรรจุสรีระสังขาร พิธีสวดพระอภิธรรม
โรงพยาบาลบำรุงษ์ราช อาพาธ ภายในกุฏิหลวงปู่ฯ กุฏิหลวงปู่วัดป่ามหชัย