พระธาตุประจำปีเกิด-วันเกิด
พระธาตุประจำวันเกิด
นครพนม จัดเป็นเมืองแห่งพระธาตุ
เพราะแทบทุกอำเภอจะมีวัดที่ประดิษฐานพระธาตุอยู่มากมาย
อีกทั้งแต่ละพระธาตุ ยังมีความเชื่อกันว่าเป็น พระธาตุประจำวันเกิด  ...
พระธาตุประจำปีเกิด
ข้อมูล   พระธาตุประจําปีเกิด   การไหว้ พระธาตุประจำปีเกิด  
พร้อมคำบูชาพระธาตุ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการ พระธาตุประจำปีเกิด  
สถานที่ ไหว้ พระธาตุประจำปีเกิด   รวมถึง คำบูชาพระธาตุ ...
พระพุทธรูปประจำวันเกิด
สำหรับ พระพุทธรูปประจำวันเกิดจะมีทั้งหมด ๗ ปาง
ตามวันในสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
และเสาร์ และเพิ่มปางวันพุธกลางคืน ...

ประวัติวัดพระธาตุพนม สถูปอิฐเดิมพระธาตุนม        ภาพเก่าพระธาตุพนม      ศิลปะสถาปัตยกรรม
คำบูชาพระธาตุพนม ๑๐ ทิศ พระธาตุพนมล้ม ๗ พระธาตุประจำวันเกิด พระธาตุประจำปีเกิด

 

 กลับสู่หน้าหลัก