แผนที่ตั้งวัดป่ามหาชัย
หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เล่มที่ ๑๒๒ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗
เพื่อสร้างวัดป่าอรัญญคาม ท้องที่ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ประวัติเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ประวัติรองเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ประวัติผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ภาพงานปฏิบัติธรรม พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาอุโบสถ ภาพเก่าศาลากุฏิสงฆ์
พระราชทานวิสุงคามสีมา เอกสารการขอตั้งวัด ตราตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น แผนที่ตั้งวัดป่ามหาชัย  

ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 กลับสู่หน้าหลัก