รายชื่อวัดในจังหวัดนครพนม

พระอารามหลวงในจังหวัดนครพนม

พระอารามหลวงมหานิกาย
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร   (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร)  
ตำบลธาตุพนม   อำเภอธาตุพนม


วัดราษฏร์ในจังหวัดนครพนม

วัดราษฏร์ในอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดไชยสำราญ   ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดดอนดู่   ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดไตรภูมิ   ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดป่านิเวศน์   ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดโพธิ์ไชย   ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดโพธิ์ไทร   ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดโพธิ์ไทร   ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดเรืองศรีสามัคคี   ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีสุมังค์ชมชื่น   ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดสว่างไชยศรี   ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดจอมแจ้ง   ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดแจ้งสว่าง   ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดท่าดอกแก้วใต้   ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดท่าดอกแก้วเหนือ   ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดป่าท่าดอกแก้ว   ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีชมชื่น   ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีสวัสดิ์   ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดสว่างอารมณ์   ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดกลาง   ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดไตรภูมิ   ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดป่าโพธิ์ศรี   ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดพระธาตุท่าอุเทน   ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดโพธิ์ไชย   ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดโพนแก้ว   ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีสะเกษ   ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดสว่างอารมณ์   ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดอุเทนธรรมนิมิต   ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดกองมณี   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดกุญชร   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดคามวาสี   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดจอมแจ้ง   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดฉิมพลี   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดธาตุ   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดธาตุสิมมา   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดน้อยทวย   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดโนนสะอาด   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดหัวบึง   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดอรัญญมหาวัน   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดอรัญลัฎฐิวัน   ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดพนอมทุ่ง   ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดโพนทอง   ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีกาย   ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีชมชื่น   ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีมงคล   ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีสะอาด   ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีสุข   ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดจอมแจ้ง   ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดทรายเพ   ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดท่าสว่าง   ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดปัชราช   ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดพะธาย   ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดโพนสว่าง   ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีมงคล   ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีสองคอน   ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดอุดมสุข   ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดจอมทอง   ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดบ้านบุ่ง   ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดโพธิ์ไชย   ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดโพนสิมมา   ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดโพนหัวโสก   ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีมงคล   ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีสะอาด   ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีสะอาด   ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีสะอาด (โพนสิมมา)   ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีสัตตนาค   ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดสระพังพร   ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดพุทธนิมิต   ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดโพนสว่าง   ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีมงคล   ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดใหม่ชัยภูมิ   ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดอรัญญศรีชมชื่น   ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดอัมพา   ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดป่าอุดมสันติธรรม   ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดศรีชมชื่น   ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดป่าดอนธาตุ   ตำรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดป่าศิริมงคล   ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

วัดป่าเทพสิทธาจารย์   ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120


วัดราษฏร์ในอำเภอธาตุพนม

วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดสร้างแห่   ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดโคกสว่าง   ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดดอนนางหงส์   ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดนาแก   ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดบึงเหล็ก   ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดป่าโนนน้ำคำทรงธรรม   ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดมรุกขนคร   ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดหนองสะโน   ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดโคกสว่างพัฒนา   ตำบลธาตุพน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดดงคราม   ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดดอนแดง   ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดราชกิจศิลาเหล็ก   ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดราษฎร์สามัคคี   ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดหัวดอน   ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดหัวบึงทุ่ง   ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดดงก้อม   ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดดงป่ายูง   ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดดงยอ   ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดศรีมงคล   ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดศรีสุมังค์   ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดหนองหญ้าม้า   ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดขอนกอง   ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดจอมแจ้ง   ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดเทพนัดดา   ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดโพนทอง   ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดดอนข้าวหลาม   ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดโนนสัง   ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดโพธิ์คำ   ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดมุขะอุดม   ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดศรีสะอาด   ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดสมสะอาด   ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดสระพังทอง   ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดพุทธสีมา   ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดศรีโคตรคีรี   ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดศรีบัวบาน   ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดอุดรโพธิ์ทอง   ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดดอนสวรรค์   ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง   ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดบุ่งฮี   ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดพระกลางท่า   ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดพระกลางทุ่ง   ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดโพนแพง   ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดมรุกขาราม   ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดหนองกุดแคน   ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดตาลกุด   ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดโนนสมบูรณ์วนาราม   ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดโพนแพง   ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดยางเดี่ยว   ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดห้วยทราย   ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดกุดฉิมน้อย   ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดพันทคีรี   ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดพุทธสีมา   ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดศรีสะอาด   ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดโคกสว่าง   ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดดอนสวรรค์   ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดโพธิ์ชัยอุดม   ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดกันตศิลาวาส   ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดเกาะแก้วอัมพวัน   ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดโพธิญาณ   ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดหัวเวียงรังษี   ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดสุนันทาวาส   ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดสามัคคีธรรม   ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดสุภารมณ์   ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดสีชมพู   ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

วัดศิลามงคล   ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110


วัดราษฏร์ในอำเภอนาแก

วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดจำปาทอง   ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดถนนตาล   ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดประดิษฐถาวร   ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีสำราญจิต   ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดสว่างแจ้ง   ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดคำพี้น้อย   ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดจอมแจ้ง   ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดท้องสว่าง   ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดไทรงาม   ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดม่วงไข่   ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดไตรมิตรประชาราม   ตำบลโคกสี อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโนนหอม   ตำบลโคกสี อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดบ้านหนองผักแว่น   ตำบลโคกสี อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพนสว่าง   ตำบลโคกสี อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดวังโน   ตำบลโคกสี อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีแก้วดารา   ตำบลโคกสี อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีทรงวนาราม   ตำบลโคกสี อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดฮองไฮ   ตำบลโคกสี อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดดานสาวคอยวนาราม   ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดธาตุศรีคุณ   ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดพิทักษ์ประชาสามัคคี   ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีจำปา   ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพนสว่าง   ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดฟ้าชื่นสุวรรณกุมภา   ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีบรรทม   ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีวิชัยมงคล   ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดคำภิณีวรรณ์   ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพธิ์เจริญ   ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพนสวรรค์   ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดม่วงสุม   ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดวิเวกจิตตะมาลัย   ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดกลาง   ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดท่าสีลารมณ์   ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดบ้านทางหลวง   ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีชมภูดาลัย   ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดสว่างโพธิ์ศรี   ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดจอมแจ้ง   ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดท่าโพธิ์ชัย   ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดทุ่งโพธิ์ศรี   ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดพระซอง   ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพนสว่าง   ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดสระโบกบัวทอง   ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดสองคอน   ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดเหนือท่าจำปา   ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดเทพไพรวัลย์   ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพธิ์ชัยศรี   ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพนสว่าง   ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีชมชื่น   ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดเหนือบัวรพา   ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดอัมพวัน   ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดจอมแจ้ง   ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดทุ่งศรีมงคล   ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโนนจันทร์   ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโนนจันทร์   ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดพระพุทธบาทจอมทอง   ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดสว่างอารมณ์   ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดส้างพระอินทร์   ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดอุดมรักษี   ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลยอดชาด อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพนสวรรค์   ตำบลยอดชาด อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีนวลแจ้ง   ตำบลยอดชาด อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดท่านาขาม   ตำบลวังยาง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโนนสอาด   ตำบลวังยาง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดวังยาง   ตำบลวังยาง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดสุมงคล   ตำบลวังยาง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดแสงสว่าง   ตำบลวังยาง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดกัณฑิศรีวราราม   ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพธิ์สว่าง   ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีจอมแจ้ง   ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีเฉลียวนภาลัย   ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีนครานุรักษ์   ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีสะอาด   ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีจันทร์   ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีเจริญสุข   ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีสะอาด   ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดสระพังทอง   ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดสิงห์ทอง   ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดธรรมบรรพต (ถ้ำพระเวส)   ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดธาตุโพธิ์ทอง   ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดภูถ้ำพระ   ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีไพวัลย์   ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดสันติการาม   ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดกิติพรพุทธาราม   ตำบลยอดชาด อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรัทธาราม   ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130


วัดราษฏร์ในอำเภอนาทม

วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดสว่างอารมณ์   ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดสิงห์ทอง   ตำบลดอนเตย    อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดท่าพันโฮง   ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดโพธิ์ชัยมงคล   ตำบลนาทม    อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดโพธิ์ชัยศรี   ตำบลนาทม    อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดยอดแก้ว   ตำบลนาทม   อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลนาทม   อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลนาทม   อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดศรีสุมังค์   ตำบลนาทม   อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดโพธิ์ไทร   ตำบลหนองซน  อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดโพนสวรรค์   ตำบลหนองซน   อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดโพนสว่าง   ตำบลหนองซน   อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลหนองซน   อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดศรีบุญสงฆ์   ตำบลหนองซน   อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140


วัดราษฏร์ในอำเภอนาหว้า

วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดทุ่งสว่าง   ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดศรีโพธิ์ชัย   ตำบลท่าเรือ   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดแสงทอง   ตำบลท่าเรือ   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดโอภาสวิทยาราม   ตำบลท่าเรือ   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดจอมแจ้ง   ตำบลนาคูณใหญ่  อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดชนะสังวร   ตำบลนาคูณใหญ่   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดชนะสังวร   ตำบลนาคูณใหญ่   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดป่าหนองแสง   ตำบลนาคูณใหญ่   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดศรีสว่าง   ตำบลนาคูณใหญ่   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดอัมพวัน   ตำบลนาคูณใหญ่   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดนากระทืม   ตำบลนางัว  อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดนาคอย   ตำบลนางัว   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดโนนกุง   ตำบลนางัว   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดโนนสะอาด   ตำบลนางัว   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลนางัว   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดวิชัยพัฒนาราม   ตำบลนางัว   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดศรีชมภู   ตำบลนางัว   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลนางัว   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดศรีหนาถ   ตำบลนางัว   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดสามัคคี   ตำบลนางัว   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดสิริมงคล   ตำบลนางัว   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดอุ่มษาพล   ตำบลนางัว   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดอูนนา   ตำบลนางัว   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดธาตุประสิทธิ์   ตำบลนาหว้า   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดโนนรัง   ตำบลนาหว้า   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลนาหว้า   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดศรีมงคล   ตำบลนาหว้า   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดสว่างบูรพาราม   ตำบลนาหว้า   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดแสงอุทัยสิริพัฒนาราม   ตำบลนาหว้า   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดโคกสะอาด   ตำบลบ้านเสียว  อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดธาตุมงคลศรี   ตำบลบ้านเสียว   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดโพธิ์เครือ   ตำบลบ้านเสียว   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดโพนทอง   ตำบลบ้านเสียว   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดสว่างแก้วนภาราม   ตำบลบ้านเสียว   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดอรุณวนาราม   ตำบลบ้านเสียว   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดอัมพวนาราม   ตำบลบ้านเสียว   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดจำปา   ตำบลบ้านเหล่าพัฒนา  อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดดอนปอ   ตำบลบ้านเหล่าพัฒนา   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดโพนสว่าง   ตำบลบ้านเหล่าพัฒนา   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดศรีสมพร   ตำบลบ้านเหล่าพัฒนา   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดศิริมงคล   ตำบลบ้านเหล่าพัฒนา   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดสว่างอารมณ์   ตำบลบ้านเหล่าพัฒนา   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดเหล่าพัฒนา   ตำบลบ้านเหล่าพัฒนา   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดอัมพวัน   ตำบลบ้านเหล่าพัฒนา   อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดตาลใหญ่   ตำบลนาหว้า  อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดโคกสะอาด   ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดนาน้อย   ตำบลบ้านเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านแพง

วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดนาเรียง   ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดพืชมงคลธรรมรักษ์   ตำบลนางัว   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดโพนสว่าง   ตำบลนางัว   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดมาลัย   ตำบลนางัว   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดศรีวิชัย   ตำบลนางัว   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดศรีสุมังค์   ตำบลนางัว   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดสว่างอารมณ์   ตำบลนางัว   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดกลาง   ตำบลบ้านแพง  อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดนายาง   ตำบลบ้านแพง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดนายาง   ตำบลบ้านแพง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลบ้านแพง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลบ้านแพง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลบ้านแพง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดสิงห์ทอง   ตำบลบ้านแพง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดนันทสาร   ตำบลไผ่ล้อม  อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดนาโพธิ์   ตำบลไผ่ล้อม   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลไผ่ล้อม   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดโพธิ์ไทร   ตำบลไผ่ล้อม   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดสร้างแก้ว   ตำบลไผ่ล้อม   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดโคกพะธาย   ตำบลโพนทอง  อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดจอมแจ้ง   ตำบลโพนทอง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดเจริญชัย   ตำบลโพนทอง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดเจริญศิลป์   ตำบลโพนทอง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดดอนสะฝาง   ตำบลโพนทอง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดธรรมประดิษฐ์   ตำบลโพนทอง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดธำรงธรรม   ตำบลโพนทอง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดปทุมาราม   ตำบลโพนทอง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดศรีสะอาด   ตำบลโพนทอง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดศรีสุมังค์   ตำบลโพนทอง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดสว่างอารมณ์   ตำบลโพนทอง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดอรัญญิกาวาส   ตำบลโพนทอง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดโคกชาด   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดดอนกลาง   ตำบลหนองแวง    อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดโพธิ์ไทร   ตำบลหนองแวง    อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลหนองแวง    อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดมโนธรรมทาน   ตำบลหนองแวง    อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดศรีมงคล   ตำบลหนองแวง    อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดศรีสมพร   ตำบลหนองแวง    อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดสว่างวัฒนา   ตำบลหนองแวง    อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดอรัญญา   ตำบลหนองแวง    อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดชัยมงคล   ตำบลบ้านแพง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดป่าโนนแพง   ตำบลบ้านแพง    อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

วัดป่าโพนทอง   ตำบลโพนทอง   อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140


วัดราษฏร์ในอำเภอปลาปาก

วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดกุตาไก้เหนือ   ตำบลกุตาไก้   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดนางาม   ตำบลกุตาไก้    อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดบวรศรัทธาราม   ตำบลกุตาไก้    อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดบุปผาราม   ตำบลกุตาไก้    อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดประดู่วีรธรรม   ตำบลกุตาไก้   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดโพนทา   ตำบลกุตาไก้   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดวังโพธิ์   ตำบลกุตาไก้   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดโคกสว่างวนาราม   ตำบลโคกสว่าง  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดจอมแจ้ง   ตำบลโคกสว่าง   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดพนอมวัลลิการาม   ตำบลโคกสว่าง   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดวังกะเบาน้อย   ตำบลโคกสว่าง   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดศรีนวลบูรพาราม   ตำบลโคกสว่าง   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดสามัคคีธรรม   ตำบลโคกสว่าง   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดดุษฎีคณิศรบวรศรัทธาราม   ตำบลโคกสูง  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดโพธิ์ชัยศรี   ตำบลโคกสูง   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดโพนสวรรค์   ตำบลโคกสูง   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดสว่างสำราญ   ตำบลโคกสูง   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดอรุณศรีวนาราม   ตำบลโคกสูง   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดจอมศรี   ตำบลนามะเขือ  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดปทุมวปยาราม   ตำบลนามะเขือ   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดโพธิ์คำแหลมทอง   ตำบลนามะเขือ   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดศรีบัวบาน   ตำบลนามะเขือ   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดศรีสุมังคลาราม   ตำบลนามะเขือ   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดคณิศรธรรมิการาม   ตำบลปลาปาก  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดโคกกลาง (นิมิตศรัทธาราม)   ตำบลปลาปาก   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดท่าจำปา   ตำบลปลาปาก   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดธรรมาราม   ตำบลปลาปาก   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดนารีศรีบัวบาน   ตำบลปลาปาก   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดโนนคูณ (โนนคูณวนาราม)   ตำบลปลาปาก   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดปทุมถาวร   ตำบลปลาปาก   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดวังยาง (ศรีลดาราม)   ตำบลปลาปาก   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดศรีสุมังค์   ตำบลปลาปาก   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดโสมนัสไชยาวาส   ตำบลปลาปาก   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดอิสานภาลัย   ตำบลปลาปาก   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดดอนกลาง   ตำบลมหาชัย  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดถาวร   ตำบลมหาชัย   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดธนราษฎร์อุทิศ   ตำบลมหาชัย   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดธาตุมหาชัย   ตำบลมหาชัย   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดป่ามหาชัย   ตำบลมหาชัย   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดวังม่วง (ศรีมงคล)   ตำบลมหาชัย   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดหนองบัว (ศรีประทุม)   ตำบลมหาชัย   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดห้วยไหล่   ตำบลมหาชัย   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดไทยงาม   ตำบลหนองเทาใหญ่  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดโนนศรีบัวทอง   ตำบลหนองเทาใหญ่   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดโพธิ์ศรีสมภิบาล   ตำบลหนองเทาใหญ่   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดโชติการาม   ตำบลหนองฮี  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดดำรงเมธยาราม   ตำบลหนองฮี   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดท่าชาลีลำพร   ตำบลหนองฮี   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดป่าเมธาวิเวก   ตำบลหนองฮี   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดป่าหนองฮี   ตำบลหนองฮี   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลหนองฮี   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดโพนทันกลาง   ตำบลหนองฮี   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดมูลสารกิจ   ตำบลหนองฮี   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดศรีโพธิ์ชัย   ตำบลหนองฮี   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดสว่างภูมิกาวาส   ตำบลหนองฮี   อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดจันทิยาวาส   ตำบลนามะเขือ  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

วัดป่าอัมพวัน   ตำบลหนองฮี  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160


วัดราษฏร์ในอำเภอโพนสวรรค์

วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดกองมณี   ตำบลนาขมิ้น  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดขามเตี้ยใหญ่   ตำบลนาขมิ้น   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดดอนยาง   ตำบลนาขมิ้น   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดโนนเจริญ   ตำบลนาขมิ้น   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดประดู่ดงเย็น   ตำบลนาขมิ้น   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลนาขมิ้น   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลนาขมิ้น   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดโพนแก้ว   ตำบลนาขมิ้น   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดศรีชมชื่น   ตำบลนาขมิ้น   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดศรีชมชื่น   ตำบลนาขมิ้น   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดศรีพันดร   ตำบลนาขมิ้น   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดศิริมงคล   ตำบลนาขมิ้น   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดราชสีมา   ตำบลนาใน  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดศรีมงคล   ตำบลนาใน   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดนาหัวบ่อ   ตำบลนาหัวบ่อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดโพนตูม   ตำบลนาหัวบ่อ   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดโพนสว่าง   ตำบลนาหัวบ่อ   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดศรีบัวบาน   ตำบลนาหัวบ่อ   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดศรีสะเกษ   ตำบลนาหัวบ่อ   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดอารมณ์สมบูรณ์   ตำบลนาหัวบ่อ   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดฉิมวาส   ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดไทยนิยม   ตำบลบ้านค้อ   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดป่าร้อยอรัญญา   ตำบลบ้านค้อ   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดป่าสุทธาวาส   ตำบลบ้านค้อ   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลบ้านค้อ   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลบ้านค้อ   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดโพธิ์สุม   ตำบลบ้านค้อ   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลบ้านค้อ   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลบ้านค้อ   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลบ้านค้อ   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดศรีสมบูรณ์   ตำบลบ้านค้อ   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดศรีสว่าง   ตำบลบ้านค้อ   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดสว่าง   ตำบลบ้านค้อ   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดนาซอพัฒนา   ตำบลโพนจาน  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดโนนสะอาด   ตำบลโพนจาน   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดโพธิสมพร   ตำบลโพนจาน   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดโพนทราย   ตำบลโพนจาน   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลโพนจาน   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดศรีสว่าง   ตำบลโพนจาน   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดศรีสว่างอารมณ์   ตำบลโพนจาน   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดสร้างพอก   ตำบลโพนจาน   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดไทยนิยม   ตำบลโพนบก  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดโพธิ์ตาก   ตำบลโพนบก   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดศรีพันดร   ตำบลโพนบก   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดกองมณ๊   ตำบลโพนสวรรค์  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดตาลชุม   ตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดธาตุจำปา   ตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดบุญบัวทอง   ตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดประชาสามัคคี   ตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดยอดลำธาร   ตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดศรีทอง   ตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

วัดสิมมา   ตำบลโพนสวรรค์   อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190


วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองนครพนม

วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดคำสว่างสามัคคี   ตำบลกุรุคุ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโชคอำนวย   ตำบลกุรุคุ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดไทยสามัคคี   ตำบลกุรุคุ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดนาโป่ง   ตำบลกุรุคุ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดบัวระพันทอง   ตำบลกุรุคุ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดวังตามัว   ตำบลกุรุคุ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศรีมงคล   ตำบลกุรุคุ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดหนองบัวทอง   ตำบลกุรุคุ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดหนองหญ้าไซ   ตำบลกุรุคุ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดเกาะแก้วธรรมาราม   ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดเนินสะอาด   ตำบลขามเฒ่า   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดบุญเวทอุทยาน   ตำบลขามเฒ่า   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดปทุมธรรมาราม   ตำบลขามเฒ่า   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดประสาทโสภณาราม   ตำบลขามเฒ่า   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดพุทธยาภิบาล   ตำบลขามเฒ่า   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศรีคุณเมือง   ตำบลขามเฒ่า   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศรีชมชื่น   ตำบลขามเฒ่า   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดจอมศรี   ตำบลคำเตย  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดไตรรัตนาราม   ตำบลคำเตย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดปราโมทย์อันธวัน   ตำบลคำเตย  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโพนค้อ   ตำบลคำเตย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโพนป่าหว้าน (โนนป่าหว้าน)   ตำบลคำเตย  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดวังไฮ   ตำบลคำเตย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศรีคุณเมือง   ตำบลคำเตย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศรีมงคล   ตำบลคำเตย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดสามัคคีธรรม   ตำบลคำเตย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดหนองยาว   ตำบลคำเตย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดกกไฮ   ตำบลดงขวาง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโกมุทพุทธาราม   ตำบลดงขวาง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดประดิษฐ์บุปผาราม   ตำบลดงขวาง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดมงคลรัตนาราม   ตำบลดงขวาง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดมเหศรสุภาราม   ตำบลดงขวาง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดวาปีปุณฑริการาม   ตำบลดงขวาง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดสมสะอาด   ตำบลดงขวาง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดสระพังทอง   ตำบลดงขวาง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดจิตตสาโรศรัทธาราม   ตำบลท่าค้อ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดชลธารบุญญาวาส   ตำบลท่าค้อ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโนนสะอาด   ตำบลท่าค้อ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโพธิ์ไทร   ตำบลท่าค้อ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดเมืองเก่า   ตำบลท่าค้อ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศรีจันทราวาส   ตำบลท่าค้อ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลท่าค้อ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดสว่างอารมณ์   ตำบลท่าค้อ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดอัมพวนาราม   ตำบลท่าค้อ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโคกเกลี้ยง   ตำบลนาทราย  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโนนขาม   ตำบลนาทราย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโพธิ์ชัยสว่างอารมณ์   ตำบลนาทราย  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโพธิ์พฤกษ์คุณาราม   ตำบลนาทราย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโพนแก้ว   ตำบลนาทราย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโพนข่าศรีคุณเมือง   ตำบลนาทราย  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโพนงาม   ตำบลนาทราย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโพนทองศิริมงคล   ตำบลนาทราย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศรีทัศน์   ตำบลนาทราย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศรีบัวบาน   ตำบลนาทราย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศรีสะอาด   ตำบลนาทราย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศรีสะอาด   ตำบลนาทราย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศิริโสภาพ   ตำบลนาทราย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดสระพังทอง   ตำบลนาทราย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดนาคู   ตำบลนาราชควาย  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดบุปผาราม   ตำบลนาราชควาย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดเวินพระบาทภูกระแต   ตำบลนาราชควาย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศรีบัวบาน   ตำบลนาราชควาย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลนาราชควาย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศิรยานุราชอุทิศ   ตำบลนาราชควาย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดสระพังทอง   ตำบลนาราชควาย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดสว่างศิลาวาส   ตำบลนาราชควาย   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดกกต้อง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดกลาง   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดน้อยโพธิ์คำ   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดพระอินทร์แปลง   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดมหาธาตุ   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศิริพุทธาราม   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดสว่างสุวรรณาราม   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโอกาส   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดแก่งเมือง   ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโกศลมัชฌิมาวาส   ตำบลบ้านกลาง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดจอมศรี   ตำบลบ้านกลาง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดป่ามหาวัน   ตำบลบ้านกลาง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดสุพรรณกมลาวาส   ตำบลบ้านกลาง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดอดิสัยวนาราม   ตำบลบ้านกลาง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดแจ้งนฤมิตร   ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดดงสว่าง   ตำบลบ้านผึ้ง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดดอนม่วง   ตำบลบ้านผึ้ง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดเทพนม   ตำบลบ้านผึ้ง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดนาโพธิ์   ตำบลบ้านผึ้ง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดสันตยาภิรมย์   ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดหัวโพน   ตำบลบ้านผึ้ง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโคกกุง   ตำบลโพธิ์ตาก  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดจอมแจ้ง   ตำบลหนองญาติ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดดอนโมง   ตำบลหนองญาติ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดเทพนมสุทธาวาส   ตำบลหนองญาติ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดภูเขาทอง   ตำบลหนองญาติ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดรังษีญาติการาม   ตำบลหนองญาติ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศรีชมชื่น   ตำบลหนองญาติ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลหนองญาติ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดหนองบัวคำ   ตำบลหนองญาติ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดจอมพล   ตำบลอาจสามารถ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดจอมพลาวาส   ตำบลอาจสามารถ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดทุ่งประชานารถ   ตำบลอาจสามารถ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดธรรมวิเวก   ตำบลอาจสามารถ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดธาตุ   ตำบลอาจสามารถ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดนาสมดี   ตำบลอาจสามารถ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลอาจสามารถ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดโพนสว่าง   ตำบลอาจสามารถ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดมงคลบุรีศักดาราม   ตำบลอาจสามารถ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศรัทธาราม   ตำบลอาจสามารถ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดอัมพวัน   ตำบลอาจสามารถ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดอรัญญิกาวาส   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดนันทวัน (ป่านันทวัน)   ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดป่าสามัคคีธรรม   ตำบลขามเฒ่า   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดไตรรัตน์วนาราม   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศรีเทพประดิษฐาราม   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดศรีสมพร   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดสารภาณนิมิต   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดหนองญาติ   ตำบลหนองญาติ  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

วัดเอนกธรรมคุณ   ตำบลหนองญาติ   อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000


วัดราษฏร์ในอำเภอเรณูนคร

วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดนาม่วง   ตำบลโคกหินแฮ่  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดเนรัญชราราม   ตำบลโคกหินแฮ่   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดบัวขาว   ตำบลโคกหินแฮ่   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดป่าภูหัวดิน   ตำบลโคกหินแฮ่   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดป่ามุจจลินท์   ตำบลโคกหินแฮ่   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดศรีธนนชัย   ตำบลโคกหินแฮ่   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดสระแก้ว   ตำบลโคกหินแฮ่   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดสว่างอารมณ์   ตำบลโคกหินแฮ่   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดท่าเรไร   ตำบลท่าลาด  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดโนนสว่าง   ตำบลท่าลาด   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดราษฎร์สวัสดิ์   ตำบลท่าลาด   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดสร้างเม็ก   ตำบลท่าลาด   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดหายโศก   ตำบลท่าลาด   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดอัมพวัน   ตำบลท่าลาด   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลนาขาม  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดยอดโพธิ์ทอง   ตำบลนาขาม   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดศรีผึ้งวิทยาราม   ตำบลนาขาม   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดสว่างมุจรินทร์   ตำบลนาขาม   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดสว่างอารมณ์   ตำบลนาขาม   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดเกษตราราม   ตำบลนางาม  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดค่ายเสรี   ตำบลนางาม   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดนายอน้อย   ตำบลนางาม   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดนายอภิรมย์   ตำบลนางาม   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดโนนคำ   ตำบลนางาม   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดโนนสวรรค์   ตำบลนางาม   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดป่าสุคนธรักษ์   ตำบลนางาม   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดโพธิ์สวรรค์   ตำบลนางาม   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดศรีสำโรง   ตำบลนางาม   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดสร้างแป้น   ตำบลนางาม   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดสวรรค์ทอง   ตำบลนางาม   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดโนนสวัสดิการาม   ตำบลโพนทอง  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดบูรพาราม   ตำบลโพนทอง   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดปทุมาราม   ตำบลโพนทอง   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดประชาวุฒิวราราม   ตำบลโพนทอง   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดศรีคูณเมือง   ตำบลโพนทอง   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดโคกสาย   ตำบลเรณู  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดธาตุเรณู   ตำบลเรณู   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดโนนสวรรค์   ตำบลเรณู   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดปัจฉิมาวาส   ตำบลเรณู   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดวุฒิวราราม   ตำบลเรณู   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลเรณู   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดสว่างอารมณ์   ตำบลเรณู   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดอภัยวงค์วนาราม   ตำบลเรณู   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดทุ่งสว่าง   ตำบลเรณูใต้  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดนาบั่ว   ตำบลเรณูใต้   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดบ่อสะอาด   ตำบลเรณูใต้   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดประชาสามัคคี   ตำบลเรณูใต้   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดโพธิ์แก้ว   ตำบลเรณูใต้   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดม่วงไข่   ตำบลเรณูใต้   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดมัชฌิมวัน   ตำบลเรณูใต้   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดนาเจริญ   ตำบลหนองย่างชิ้น  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลหนองย่างชิ้น  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดสระพังทอง   ตำบลหนองย่างชิ้น   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดสะพานสูง   ตำบลหนองย่างชิ้น   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดป่าบุญญาราม   ตำบลนางาม  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดป่าศรัทธาธรรมนิมิต   ตำบลโพนทอง  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดโนนทอง   ตำบลเรณู  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดป่าศิวิลัย   ตำบลเรณู   อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

วัดป่าโนนสะอาด   ตำบลหนองย่างชิ้น  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170


วัดราษฏร์ในอำเภอศรีสงคราม

วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดจอมแจ้ง   ตำบลท่าบ่อ  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดจำปา   ตำบลท่าบ่อ   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลท่าบ่อ   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดศรีสงคราม   ตำบลท่าบ่อ   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดศรีสะอาด   ตำบลท่าบ่อสงคราม  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดคำสะอาด   ตำบลนาคำ  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดจอมแจ้ง   ตำบลนาคำ   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดดาราราม   ตำบลนาคำ   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดดำดวน   ตำบลนาคำ   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลนาคำ   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดยอดแก้ว   ตำบลนาคำ   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดศรีดาราม   ตำบลนาคำ   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดจำปา   ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดทรายศรี   ตำบลนาเดื่อ   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดนาเดื่อ   ตำบลนาเดื่อ   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดวิชัยการาม   ตำบลนาเดื่อ   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดศรีดาราม   ตำบลนาเดื่อ   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดอินทร์แปลง   ตำบลนาเดื่อ   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดจูมมณี   ตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดปทุมวนาราม   ตำบลบ้านข่า   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดศรีชมชื่น   ตำบลบ้านข่า   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดสมศรี   ตำบลบ้านข่า   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดจอมแจ้ง   ตำบลบ้านเอื้อง  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดดงขวาง   ตำบลบ้านเอื้อง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดทรายคำ   ตำบลบ้านเอื้อง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดทรายศรี   ตำบลบ้านเอื้อง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดโนนสว่าง   ตำบลบ้านเอื้อง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลบ้านเอื้อง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลบ้านเอื้อง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดศรีโนนสูง   ตำบลบ้านเอื้อง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลบ้านเอื้อง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดบางประสิทธิ์   ตำบลโพนสว่าง  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดยางสูง   ตำบลโพนสว่าง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดศรีชมชื่น   ตำบลโพนสว่าง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดศรีมงคล   ตำบลโพนสว่าง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดศรีสวาสดิ์   ตำบลโพนสว่าง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดอรัญญานาโพธิ์   ตำบลโพนสว่าง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดบ้านปฏิรูป   ตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลศรีสงคราม   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดวิชัย   ตำบลศรีสงคราม   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดศรีสมบูรณ์   ตำบลศรีสงคราม   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดกัลยาราม   ตำบลสามผง  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดโพธิ์ศรี   ตำบลหาดแพง  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดโพนสิม   ตำบลหาดแพง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดศรีบุญเรือง   ตำบลหาดแพง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดศรีสวาท   ตำบลหาดแพง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

วัดโพธิ์ชัย   ตำบลสามผง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดสุวรรณบรรพต   ตำบลนาคำ  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดป่าจอมศรี   ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดทุ่งศรีสองเมือง   ตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดทุ่งศรีสองเมือง   ตำบลบ้านข่า   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดอรัญญวิเวก   ตำบลบ้านข่า   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดสุภราราม   ตำบลศรีสงคราม  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดบุปผาราม   ตำบลสามผง  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดศรีวิชัย   ตำบลสามผง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

วัดสว่างอารมณ์   ตำบลสามผง   อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150


วัดราษฏร์อำเภอวังยาง

วัดราษฏร์มหานิกาย

วัดมิตรภาพ   ตำบลโคกสี  อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดโพนสว่าง   ตำบลยอดชาด  อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

วัดศรีสุวรรณ   ตำบลยอดชาด   อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130


ที่มา
http://th.wikipedia.org/wiki/ รายชื่อวัดจังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครพนม

อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48110

อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130

อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48180

อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140

อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48160

อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48170

อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150

อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม ๒๔ แห่ง
รายชื่อพระอุปัชฌาย์จังหวัดนครพนม
ทำเนียบพระสังฆาธิการจังหวัดนครพนม
จำนวนวัดในจังหวัดนครพนม
รายชื่อวัดในจังหวัดนครพนม