ภาพเก่า พระธาตุพนม องค์เดิม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

พระธาตุพนม เมื่อ พ.ศ ๒๔๓๒ (ถ่ายภาพโดยชาวฝรั่งเศส)


พระธาตุพนม เมื่อ พ.ศ ๒๔๓๒ (ถ่ายภาพโดยชาวฝรั่งเศส)


พระธาตุพนม พ.ศ ๒๔๔๙


ภาพ น้ำท่วมพระธาตุพนม


พระธาตุพนม องค์เดิม


ภาพเก่า งานนมัสการพระธาตุพนม


ประวัติวัดพระธาตุพนม สถูปอิฐเดิมพระธาตุนม        ภาพเก่าพระธาตุพนม      ศิลปะสถาปัตยกรรม
คำบูชาพระธาตุพนม ๑๐ ทิศ พระธาตุพนมล้ม ๗ พระธาตุประจำวันเกิด พระธาตุประจำปีเกิด

 กลับสู่หน้าหลัก