ภาพงานปฏิบัติธรรมประจำปี
วัดป่ามหาชัย(อรัญญคาม) อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


ประวัติเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ประวัติรองเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ประวัติผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
ภาพงานปฏิบัติธรรม พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาอุโบสถ ภาพเก่าศาลากุฏิสงฆ์
พระราชทานวิสุงคามสีมา เอกสารการขอตั้งวัด ตราตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น แผนที่ตั้งวัดป่ามหาชัย อบรมปฏิบัติธรรม

ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 กลับสู่หน้าหลัก