บทสวดมนต์ข้ามปี

อุณหิสสวิชัย
(สืบอายุ ต่อชะตา รับปีใหม่)

อัตถิ อุณ๎หิสสะ วิชะโย       ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
สัพพะสัตตะหิตัตถายะ   ตัง ต๎วัง คัณหาหิ เทวะเต  
ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ       อะมะนุสเสหิ ปาวะเก
พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต     อะกาละมะระเณนะ วา
สัพพัส๎มา มะระณา มุตโต     ฐะเปต๎วา กาละมาริตัง
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ     โหตุ เทโว สุขี สะทา
สุทธะสีลัง สะมาทายะ       ธัมมัง สุจะริตัง จะเร
ตัสเสวะ อานุภาเวนะ         โหตุ เทโว สุขี สะทา
ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง           ธาระณัง วาจะนัง คะรุง
ปะเรสัง เทสะนัง สุต๎วา         ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ 
สารบัญ บทสวดมนต์ข้ามปี
มหาสมัยสูตร บทขัดอนัตตลักขณสูตร พุทธชัยมงคลคาถา บทกรวดน้ำ ( อุทิศส่วนกุศล )
คิริมานันทสูตร อนัตตลักขณสูตร โพชฌังคปริตร คำขอบวชชี
ธชัคคสูตร บทสวดคู่ พระอาการวัตตาสูตร อุณหิสสวิชัย คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์
บทขัดอาทิตตปริยายสูตร คาถาอาการวัตตาสูตร แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง คำอาราธนาศีล/สมาทานศีล ๘
อาทิตตปริยายสุตตัง มงคลสูตร บทแผ่เมตตาทั่วไป
เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา

 

 กลับสู่หน้าหลัก