๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
คณะธรรมยาตรา
วัดไตรสิกขาฯ สู่พระธาตุพนม
นำโดย พระอาจารย์จรัญ อนังคโณ
 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๖๓ ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๖๒ ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๖
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๖๑ ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๕
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๖๐ ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๔
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๓
ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๘ ภาพกิจกรรม ปี ๒๕๕๒