โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ วัดป่ามหาชัย อำเภอปลปาก จังหวัดนครพนม
..... วันที่ ๒๔-๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ตรงกับวันพระแรม ๘ ค่ำ มีประชาชนทั่วไป
ในเขตอำเภอปลาปาก รักษาศีล ๘ ปฏิบัติธรรม ร่วมกับพระสงฆ์ ๙ รูป เป็นอุบาสิกา ๒๔ คน
อุบาสก ๓ คน รวม ๓๖ รูป/คน นำโดย พระครูภาวนสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒ กิจกรรม มีการสมทานศีล การไหว้พระสวดมนต์
การสมาทานกรรฐาน เดินจงกม นั่งสมาธิภาวนา แผ่เมตตา เป็นกิจกรรม" เข้าพรรรษาพัฒนาจิตใจ"
เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ของอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ