โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

โครงการ บวร ร่วมใจพัฒนาวัด-ชุมชน
8 ตุลาคม 2559.. โครงการ "บวรร่วมใจพัฒนาวัด-ชุมชน".. พระครูวิชิตวรเขต
เจ้าคณะอำเภอวังยาง.. ร่วมกับ ร.ท.สุทัย พิมพ์โคตร หน.ชป.กร.ร้อย ร.ส. ที่ 2 (อ.นาแก)..
ร.ต.ท.อัมพร เสนาะเสียง รอง สวป.สภ.นาแก.. พร้อมเจ้าหน้าที่ 12 นาย.. นายกาสิน เชื้อบริบูรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านส้มป่อย ครู นักเรียน โรงเรียนนาแกพิทยาคม โรงเรียนนาแกสามัคคี
จำนวน 120 คน.. ได้ร่วมกันพัฒนาวัด ถนนในหมู่บ้าน บ้านส้มป่อย ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
.. สนับสนุน ขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้าน รักษาศีล 5 ระยะที่ 3..ของจังหวัดนครพนม..


บ้านส้มป่อย ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ