โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

เข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ   กิจกรรมเข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ  
มีประชาชนในเขตอำเภอปลาปาก รักษาศีลปฏิบัติธรรม มีอบาสก-อุบาสิกา ๒๑ คน  
นำโดย พระครูภาวนสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม แห่งที่ ๒  
กิจกรรม มีการสมทานศีล การไหว้พระสวดมนต์ การสมาทานกรรมฐาน เดินจงกม นั่งสมาธิภาวนา แผ่เมตตา  
เป็นกิจกรรม "เข้าพรรษาพัฒนาจิตใจ " เป็นกิจกรรมสนับสนุน ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓  
ของอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ