โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะ
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมสืบสานประเพณีวันออกพรรรษา ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
ประจำปี ๒๕๕๙ ส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีผู้ร่วมกิจกรรม โดยการนำของ พระครูภาวนาสุตาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย กิจกรรมภาคเช้าทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ถวายทาน อุทิศส่วนบุญ ภาคค่ำรักษาศีลอุโบสถ
ปฏิบัติธรรม ประกอบด้วยพระสงฆ์ ๙ รูป ประชาชนทั่วไป ๑๐๐ คน

สวดมนต์ทำวัตรเย็น วันออกพรรษา
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตรงกับวันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นมหาปวารณา วันออกพรรษา
มีคณะอุบาสกอุบาสิกา ร่วมปฏิบัติธรรม มีการสมาทานศีล ๘ สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา
เวียนเทียน นำโดย พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย มีพระสงฆ์ ๑๒ รูป อุบาสกอุบาสิกา ๓๒ คน
รวม ๔๔ รูป/คน ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด (นครพนม) แห่งที่ ๒
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ