โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม อำเภอนาหว้า
๘ กันยายน ๒๕๕๙ คณะสงฆ์นำโดย พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ ป.ธ.๙ เจ้าคณะอำเภอ
ร่วมกับ นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอหว้า และหน่วยงานราชการ
มอบป้ายโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม


พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ ป.ธ.๙ เจ้าคณะอำเภอนาหว้า


โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนมหน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม

คำอาราธนาศีล ๘ คำขอบวชชี คำบวชชี-พราหมณ์ การสมาทานศีลด้วยตนเอง
คำลาสิกขา แม่ชี - พราหมณ์ คำอาราธนาธรรม (พร้อมคำแปล) บทแผ่เมตตาทั่วไป  ปฏิทินวันพระ พ.ศ ๒๕๕๙
       

ข่าวสารงานบุญอื่นๆ